programy komputerowe dla bhp
                    | strona główna |

Aktualizacje programów

Do wykonywania aktualizacji służy program "BHP - Admin" (do rozpakowania w katalogu programów) - (dostępny tutaj).

Aktualizacje programów przeznaczone są tylko dla użytkowników naszych programów z aktualna Gwarancją lub Opieką Autorską - nie są dostępne do wersji demonstracyjnej.

Wszelkie problemy napotkane w czasie eksploatacji programów prosimy zgłaszać niezwłocznie listownie, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną (info@pentasoft.com.pl).

Data ostatniej aktualizacji programów: 10.05.2016 .

Lista zmian w programach:

   - "BHP - Ocena Ryzyka Zawodowego"

   - "BHP - Wypadki"

   - "BHP - Kartoteki Pracowników"

   - "BHP - Odzież, Ochrony"

   - "Analizy bhp"

   - "KURSY - Obsługa Kursów i Szkoleń"

 

Aktualizacje programu :

KURSY - Obsługa Kursów i Szkoleń