programy komputerowe dla bhp
                    | strona główna |

Aktualizacje programów

Do wykonywania aktualizacji służy program "BHP - Admin" (do rozpakowania w katalogu programów) - (dostępny tutaj).

Zmiany w programach uwzględniają zmiany stanu prawnego oraz uwagi i sugestie użytkowników. Aktualizacje programów udostępniane są użytkownikom nie rzadziej niż co miesiąc. Lista zmian dostępna jest w poszczególnych programach.

Aktualizacje programów przeznaczone są tylko dla użytkowników naszych programów z aktualna Gwarancją lub Opieką Autorską - nie są dostępne do wersji demonstracyjnej.

Wszelkie problemy napotkane w czasie eksploatacji programów prosimy zgłaszać niezwłocznie listownie, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną (info@pentasoft.com.pl).