programy komputerowe dla bhp
       | strona główna | wstecz |

Analizy bhp

wersja demonstracyjna

cennik

 

Główne cechy i możliwości :

- program umożliwia prezentację przetworzonych informacji zapisanych w pozostałych programach dla bhp autorstwa PENTA Soft, w postaci wykresów lub tabel,

- prezentacja dotyczyć może informacji o : wypadkach przy pracy (i zrównanych), wypadkach w drodze, elementach kosztów wypadków, chorób zawodowych, zwolnień lekarskich, czynników szkodliwych, ocen ryzyka zawodowego, badań lekarskich, szkoleń, odzieży, ochron osobistych i materiałów bhp oraz kosztach zadań / poleceń w zakresie bhp i nakładach na bhp,

- każda z analiz składa się z wykresu i tabeli zawierającej informacje użyte w wykresie,

- informacje syntetyczne (w postaci wykresu lub tabeli) mogą zostać wydrukowane lub zachowane w postaci pliku do późniejszego wykorzystania,

- łatwa instalacja i niewielkie wymagania sprzętowe,

- prosta i łatwa obsługa,