programy komputerowe dla bhp
       | strona główna | wstecz |

Warunki sprzedaży programów

- wszystkie programy korzystają z tych samych ustawień w zakresie dotyczącym wersji wielostanowiskowej i obsługi wielu firm,

- programy "BHP-Kartoteki Pracowników" i "BHP-Odzież, Ochrony" korzystają z tych samych ustawień w zakresie dotyczącym limitu pracowników

- ceny programów (poza "BHP - Skorowidz Przepisów Prawnych") obejmują 12-to miesięczną Opiekę Autorską, w tym nowe wersje programów,

- możliwe jest w każdej chwili zwiększenie limitu pracowników (np. z poziomu "do 200 pracowników" na "do 500 pracowników"). Koszt zmiany limitu  stanowi różnicę pomiędzy cenami programów w odpowiednich wersjach.

- zamówienia na programy realizowane są w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 2 dni roboczych,

Warunki Gwarancji / Opieki Autorskiej

- każdy zakupiony program objęty jest nielimitowaną i nieodpłatną gwarancją obejmującą usuwanie błędów mających istotny wpływ na jego funkcjonalność,

- z chwilą zakupu programu użytkownik nabywa prawo do 12-miesięcznej gwarancji obejmującej: nielimitowane konsultacje (za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej) oraz prawo do otrzymywania nowych wersji programu,

- po upłynięciu okresu gwarancji oferujemy możliwość wykupienia Opieki Autorskiej (za ok. 20% ceny zakupu programu), polegającej na przedłużeniu o 12 miesięcy gwarancji i związanych z tym uprawnień przysługujących użytkownikowi (w tym : nowe wersje programu, konsultacje, pomoc techniczna, itp.).